Szervezetünk
Állásajánlatok
Statisztika
Szolgáltatások
Támogatások
Képzések
Hasznos tudnivalók
Munkaügyi tanács
Előterjesztések
Meghívók
Határozatok
Állásfoglalások
Emlékeztetők
Közmunka
Pályázatok
Kapcsolatfelvétel
Pályaválasztási kiállítás
2010.
2010. 09. 14.
 • 12/2010. (IX.14.) számú állásfoglalás
 • 11/2010. (IX.14.) számú állásfoglalás
 • 10/2010. (IX.14.) számú állásfoglalás
 • 9/2010. (IX.14.) számú állásfoglalás
 • 2010. 06. 01.
 • 8/2010. (VI.01.) számú állásfoglalás
 • 2010. 04. 09.
 • 7/2010. (IV.09.) számú állásfoglalás
 • 6/2010. (IV.09.) számú állásfoglalás
 • 5/2010. (IV.09.) számú állásfoglalás
 • 4/2010. (IV.09.) számú állásfoglalás
 • 3/2010. (IV.09.) számú állásfoglalás
 • 2/2010. (IV.09.) számú állásfoglalás
 • 2010. 01. 15.
 • 1/2010. (I.15.) számú állásfoglalás
 • 2009.
  2009. 09. 22.
 • 17/2009. (IX.22.) számú állásfoglalás
 • 16/2009. (IX.22.) számú állásfoglalás
 • 15/2009. (IX.22.) számú állásfoglalás
 • 2009. 06. 23.
 • 14/2009. (VI.23.) számú állásfoglalás
 • 13/2009. (VI.23.) számú állásfoglalás
 • 12/2009. (VI.23.) számú állásfoglalás
 • 11/2009. (VI.23.) számú állásfoglalás
 • 10/2009. (VI.23.) számú állásfoglalás
 • 9/2009. (VI.23.) számú állásfoglalás
 • 8/2009. (VI.23.) számú állásfoglalás
 • 2009. 05. 05.
 • 7/2009. (V.05.) számú állásfoglalás
 • 6/2009. (V.05.) számú állásfoglalás
 • 5/2009. (V.05.) számú állásfoglalás
 • 4/2009. (V.05.) számú állásfoglalás
 • 3/2009. (V.05.) számú állásfoglalás
 • 2/2009. (V.05.) számú állásfoglalás
 • 1/2009. (V.05.) számú állásfoglalás
 • 2008.
  2008. 12. 11.
 • 29/2008. (XII.11.) számú állásfoglalás
 • 30/2008. (XII.11.) számú állásfoglalás
 • 31/2008. (XII.11.) számú állásfoglalás
 • 32/2008. (XII.11.) számú állásfoglalás
 • 33/2008. (XII.11.) számú állásfoglalás
 • 2008. 09. 16.
 • 23/2008. (IX.16.) számú állásfoglalás
 • 24/2008. (IX.16.) számú állásfoglalás
 • 25/2008. (IX.16.) számú állásfoglalás
 • 26/2008. (IX.16.) számú állásfoglalás
 • 27/2008. (IX.16.) számú állásfoglalás
 • 28/2008. (IX.16.) számú állásfoglalás
 • 2008. 05. 20.
 • 16/2008. (V.20.) számú állásfoglalás
 • 17/2008. (V.20.) számú állásfoglalás
 • 18/2008. (V.20.) számú állásfoglalás
 • 19/2008. (V.20.) számú állásfoglalás
 • 20/2008. (V.20.) számú állásfoglalás
 • 21/2008. (V.20.) számú állásfoglalás
 • 22/2008. (V.20.) számú állásfoglalás
 • 2008. 02. 19.
 • 1/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 2/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 3/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 4/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 5/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 6/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 7/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 8/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 9/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 10/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 11/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 12/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 13/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 14/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 15/2008. (II.19.) számú állásfoglalás
 • 2007.
 • 1.2007.2.19_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 1/2007./II.19. számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács részletes írásos tájékoztatást kapott a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. módosításáról, valamint az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII.23.) Korm. rendeletről.
  A foglalkoztatási támogatási rendszer új részletes szabályait az Flt. végrehajtási szabálya, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló módosított 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet tartalmazza. A foglalkoztatási rendszer átalakítását a közösségi joggal való harmonizáció, a párhuzamos támogatások megszüntetése, és a támogatási rendszer egyszerűbbé, áttekinthetőbbé tétele indokolta.
  A módosítás alapvetően a munkabér és járulékainak megtérítésén alapuló támogatásokat érinti, mert részben beolvadnak az új támogatásokban, részben pedig megszűnnek . A bér támogatás a hátrányos helyzetű személyek munkába helyezéséhez ad segítséget. A támogatási eszközök középpontjában a tartósan munkanélküliek állnak azzal a céllal, hogy visszakerüljenek a munka világába. Lényeges változás történt a vállalkozóvá válást elősegítő támogatások esetében is. Az új szabályozás szerint minden legalább három hónapja regisztrált álláskereső részesülhet vállalkozóvá válás és önfoglalkoztatási támogatásban. A képzésekben való nagyobb részvételre ösztönzően hat a nagyobb összegű ( a minimálbér 100%-ának megfelelő) keresetpótló juttatás. A támogatási rendszer változásához szemléletváltozásra is szükség van.(A részletes szabályozás az állásfoglalás mellékletét képezi).
  Az írásos előterjesztést és a munkaügyi szervezet regionális szervezetté való átalakulásának előkészítéséről és végrehajtásáról és a döntési jogosultságának véleményezési joggá történő változásról szóló szóbeli tájékoztatást a Munkaügyi Tanács elfogadta.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 2.2007.2.19_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 2/2007.(II.19.) sz.

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács részletes tájékoztatást kapott a Dél-dunántúli régió foglalkoztatási helyzetéről, valamint a Baranya, a Somogy és a Tolna megyei munkaügyi központ 2006. évi szakmai munkájáról. A régió lakónépessége 2006. III. negyedévében 971 ezer fő volt, a népesség csökkenés és az elöregedés jellemző. A gazdasági mutatók tekintetében a három megyében jelentős eltérések vannak, de összességében a régió mind a vállalkozások számát, mind az ipari teljesítményt tekintve jelentős elmaradást mutat az országos átlaghoz képest. A népesség gazdasági aktivitását jelző (52,2%) mutató 3,1 ponttal kedvezőtlenebb az országos átlagnál. A nyilvántartott álláskeresők száma 2006. évben havonta átlagosan 53.674 fő volt, amely a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 2006. éves átlagban 13% volt, ezzel a hét régió közül a 3. legkedvezőtlenebb helyzetűnek számított. A regisztráltak 45,5%-a nyolc osztályt vagy azt sem végzett, 28,4%-nak tartósan (12 hónapon túl) regisztrált és 36,1,%-uk szociális ellátásban részesül.
  A munkaügyi központok a szakmai munkájukkal, a szolgáltatásokkal és a támogatásokkal igyekeztek enyhíteni a kedvezőtlen helyzetet.
  Javult az állásfeltárás (41 ezer) és a sikeres közvetítések száma (közel 30 ezer). Ezentúl számos szolgáltatást - munka, álláskeresési, pszichológiai, rehabilitációs és pályaválasztási tanácsadást - biztosítottak ügyfeleiknek.
  Az elhelyezkedést segítő támogatásban több mint 31 ezren részesültek. Több országos és megyei program, valamint a Humánerő-forrási Fejlesztési Operatív Program biztosított még támogatást az álláskeresők képzéséhez és elhelyezkedéséhez.
  A Munkaügyi Tanács az írásos előterjesztésben foglaltakat szakmailag nagyon jónak minősítette, amely jó áttekintést adott a régió foglalkoztatási helyzetéről és egyhangúlag elfogadta.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 3.2007.2.19_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 3/2007. (II.19.) sz.

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács szóbeli tájékoztatást hallgatott meg a Pécsi Regionális Képző Központnak a felnőttképzés területén végzett több mint egy évtizedes munkájáról. A tanács elismerését fejezte ki a felnőttképzésben elért eredményekért, de megfogalmazta azt is, hogy a képzések hatékonyságát, a megszerzett ismeretek alkalmazhatóságát továbbra is fontosnak tartja.

  A Munkaügyi Tanács a beszámolót tudomásul vette.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 4.2007.2.19_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 4/2007. (II.19.) sz.

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács megtárgyalta és véleményezte a MpA Foglalkoztatási Alaprészének a Dél-dunántúli régióra decentralizált 2007. évi keretének felosztási elveit és az egyes támogatások arányait.
  A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2007-ben 4.848.582,909 ezer forinttal gazdálkodik. A tanács megállapítja, hogy a felosztás elveinél figyelembe vette a "Nemzeti Akcióterv a Növekedésért és a Foglalkoztatásért" koncepció célkitűzéseit, a II. Nemzeti Fejlesztési Terv foglalkoztatáspolitikai irányelveit, a Dél-dunántúli Régió foglalkoztatási és fejlesztési stratégiáját, a régió munkaerő-piaci helyzetét. A prognózisok jelzése szerint 2007-ben is jelentős létszámleépítések várhatók, amelyek elsősorban a szakképzetlen fizikai, hátrányos helyzetű rétegeket érinti, de növekszik a szellemi foglalkozásúak, a pályakezdők, a szociális segélyezettek és a megváltozott munkaképességű álláskeresők száma is.
  Ezért a Munkaügyi Tanács a keret felosztás elveit és a keret felosztást az előterjesztettek szerint elfogadja, de a pénzek felhasználásáról az ülésein tájékozt atást kér.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 5.2007.3.21_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 5/2007. (III.21.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács megtárgyalta és az 1991. évi IV., "A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliség ellátásáról" szóló törvény 13. § f) és a saját ügyrendjének I/2. g) pontja értelmében véleményezte a Regionális Munkaügyi Központ főigazgatójának személyére tett javaslatot.
  A Munkaügyi Tanács úgy ítélte meg, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által javasolt dr. Brebán Valéria szakmai felkészültsége, a munkaügyi szervezetben végzett több éves kiemelkedő vezetői munkája, a regionális átszervezésben vállalt és az azt követő időszakban kifejtett szakmai és vezetői munkája, emberi magatartása, jó kapcsolattartó képessége alapján alkalmasnak tartja a főigazgatói feladatok ellátására és támogatja a kinevezését.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 6.2007.3.21_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 6/2007.(III.21.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács megtárgyalta a központi munkahelyteremtő beruházások támogatási javaslatának helyi eljárási rendjét szabályozó előterjesztést. A Tanács egyetért a pályázatok értékelésének szempontjaival és az Értékelő Bizottság létrehozásával.

  A Munkaügyi Tanács oldalai a saját hatáskörükben kijelölik a bizottságba delegált 2-2 személyt és azok nevét 2007. május 5-re megküldik a Munkaügyi Központ titkárságára. A bizottságban résztvevőket úgy kell kijelölni, hogy mind a három megye képviselete biztosított legyen. Erről az oldalak ügyvivői egyeztessenek.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 7.2007.3.21_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 7/2007.(III.21.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács több írásos és szóbeli tájékoztatást kapott a decentralizált foglalkoztatási alap keretének regionális kirendeltségek közötti felosztásáról, a központi és regionális munkahelyteremtő pályázatokról, a 2007-ben induló közmunkaprogramokról, az operatív programokról (TÁMOP, TIOP), valamint a munkaügyi szervezet tevékenységét befolyásoló programok bevezetéséről.

  A Tanács a tájékoztatókat köszönettel tudomásul vette és hangsúlyozta, hogy ezek az információk jól segítik a tanács tagjainak munkáját.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 8.2007.5.3_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 8/2007.(V.3.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Tanács tájékoztatást hallgatott meg Tolna megye foglalkoztatási helyzetéről. Megállapította, hogy a megyében a foglalkoztatottak száma 2001-2006. között 90 ezer fő körül ingadozik, a stagnálás, illetve a lassú csökkenés volt a tendencia. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma a 7-10 ezer fő között mozgott, de az emelkedés volt a jellemző. Kedvező változásként értékelhető az inaktívak számának mintegy 6 ezer fős csökkenése. A munkaügyi szervezet által biztosított szolgáltatások és támogatások, valamint a munkaerőpiacról kiszorult rétegek újbóli reintegrálására kifejtett erőfeszítések hatása az elmúlt 2 évben jelentősen emelkedett (13.900) a regisztrált álláskeresők száma és 2007. első negyedévében 12,7%-os volt a ráta.
  A munkáltatók által bejelentett álláshelyek száma 2006-ban több mint ezer fővel növekedett az előző évihez képest, amelyben a támogatott álláshelyek száma játszott döntő szerepet. Ebben jelentős szerepe volt a közmunkaprogramnak is. A kirendeltségek eredményes munkát végeztek a közvetítésekben, amelyet bizonyít, hogy a sikeres közvetítések száma 2005-höz képest 64%-al növekedett.
  A Tanács megállapítja, hogy a munkaügyi központ a rendelkezésére álló 1,2 Mrd Ft decentralizált és a 307,5 millió Ft a Humán Erőforrás Operatív Program 1.1. intézkedése által biztosított keretét hatékonyan használta fel.

  A Munkaügyi Tanács a tájékoztatót elfogadta.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 9.2007.5.3_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 9/2007.(V.3.)számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács részletes írásos és szóbeli tájékoztatót kapott a Dél-dunántúli régióban lefolyatott munkaügyi és munkabiztonsági ellenőrzések tapasztalatairól.
  A bejelentett esetek számát tekintve a munkabalesetek száma csökken. Ez azonban megtévesztő, mert sok esetben a munkáltató nem jelenti be a balesetet. Az általános csökkenés mellett viszont aggasztó a halálos balesetek számának növekedése. Megállapítható, hogy a balesetek 90%-a visszavezethető emberi mulasztásra. A felügyelőség foglalkozás-egészségügyi rendelkezések betartását is vizsgálja és ezen a területen fokozott ellenőrzés várható a következő időszakban.
  A munkaügyi ellenőrzések területen is sok szabálytalanságot tárnak fel. Jelentősen romlik a helyzet a fekete foglalkoztatás területén, de sok a szabálytalanság az AM könyvvel történő foglalkoztatás és a külföldiek foglalkoztatása esetében is. Indokolt lenne az AM könyvvel való foglalkoztatás szabályait felülvizsgálni és a teljesen szabályos foglalkoztatás szolgálatába állítani.
  A Tanács egyetért azzal, hogy a felügyelőségek foglalkozzanak a prevencióval, nyújtsanak tájékoztatást a munkaadóknak a törvények helyes értelmezése és betartása érdekben.
  A munkaügyi központ és a Tanács munkaadói és munkavállalói oldala is kész együttműködni a rendezett foglalkoztatás biztosítása érdekében.

  A Munkaügyi Tanács a tájékoztatókat elfogadta.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 10.2007.5.3_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 10/2007.(V.3.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Tanács tájékoztatót hallgatott meg a beérkezett munkahelyteremtő pályázatokról. Az április 23-i határidőig 35 pályázat érkezett, közel 740 milliós támogatási igénnyel. A magas hozzáadott értékű pályázathoz 3 pályázat, közel 42 millió értékben érkezett. A pályázatok feldolgozása folyamatosan történik. A pályázatok szakmai véleményezésére a Főigazgató bizottságot hoz létre, amelybe a Tanács oldalai 2-2 tagot delegálnak. A pályázatok rangsorolását, részletes szakmai véleménnyel ellátva 2007. június 1-ig kell a minisztériumhoz felterjeszteni.
  A Tanács a tájékoztatót elfogadta és kérte az oldalakat, hogy május 15-ig jelöljék ki az oldalak képviselőit.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 11.2007.5.3_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 11/2007.(V.3.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács szóbeli tájékoztatást hallgatott meg a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 a "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért" című intézkedésre beadott programterv első változatáról.
  A programot a véglegesítés után ismételten a Tanács ülésére terjesztjük.
  A Tanács elfogadta a tervben szereplő célokat, s a következő ülésen írásos előterjesztés alapján részletesen megtárgyalja a programot.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 12.2007.5.3_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 12/2007. (V.3.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács tájékoztatást hallgatott meg a munkaügyi szervezetet érintő jogszabályi változásokról.
  A Kormány 53/2007. (III.28.) Korm. rendelete alapján 2007. április 1-től változott a munkaügyi szervezet felépítése. A munkaügyi kirendeltségek közvetlenül a régió központ irányítása alá tartoznak. Megváltozott a megye székhelyű regionális kirendeltségek jogállása és elnevezése. A Kirendeltség és Szolgáltató Központok nem irányítják a kirendeltségeket, csak szolgáltatást biztosítanak, s a Regionális Központ megbízásából bizonyos koordinációs feladatokat látnak el.
  Az 53/2007.(III.28.) Korm. rendelet 22. §-a módosította a Munkaügyi Tanácsok önkormányzati oldalába a delegálás szabályait. A változás kistérségek delegálási szabályait úgy módosította, hogy a Tanács működési területéhez tartozó megyékben a megyei kistérségi fórumok delegálhatnak 1-1 főt. A megyei jogú városok és a regionális fejlesztési tanács delegálási szabálya változatlan marad.
  A megyei kistérségi fórumok 2007. május 31-ig delegálhatnak a Munkaügyi Tanácsba.

  A Tanács a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 13.2007.5.3._af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 13/2007.(5.03.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács véleményezte az MPA FA decentralizált keretének a Dél-dunántúli régióban történt 2007. első negyedéves felhasználásának tapasztalatait és az átcsoportosítás szükségességét. A régióban a hátrányos helyzetű térségek foglalkoztatási helyzete és a hátrányos helyzetű emberek munkához juttatása indokolja, hogy a közhasznú és a foglalkoztatás bővítést szolgáló bértámogatás keretét növeljük a munkahelymegőrzés, a szolgáltatások és programok kereteinek terhére, valamint a tartalék keret felosztása révén. Az átcsoportosítás segíti a pénzeszközök zavartalan és hatékony felhasználását, amellyel a Tanács egyhangúlag egyetértett.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 14.2007.5.3_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 14/2007.(V.3.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  Az Egyéb Napirendek keretében a Munkaügyi Tanács írásos előterjesztés alapján kapott tájékoztatást a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum első éves munkájáról.
  A Paktum Támogatási Szerződést 2006. május 30-án írták alá. A főkedvezményezett a Munkaügyi Központ. Az együttműködő partnerek között szerepel a Munkaügyi Tanács is. A kistérségi foglalkoztatási stratégia elkészítéséhez tematikus megfigyeléseket, fórumokat szerveztek, felméréseket végeztek. Május 16-án Pécsett tartják a Foglalkoztatási Fórumot. A Tanács ülése fontosnak tartja a régióban működő megyei és kistérségi paktumok munkájának összehangolását. A Munkaügyi Tanács tájékoztatást kap a paktumokról, a kapcsolatokról, az együttműködés további lehetőségeiről

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 15.2007.5.29_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 15/2007.(05.29) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács Szakértői Bizottsága véleményezte a Szociális és Foglalkoztatási Hivatal által kiírt munkahelyteremtő beruházásra beérkezett pályázatokat (1.sz.melléklet).
  A Munkaügyi Tanács megállapítja, hogy a szakértők és a kirendeltségek véleménye alapján elkészített előterjesztés jól segítette a Munkaügyi Tanács Szakértői Bizottsága állásfoglalásának kialakítását. A Szakértői Bizottság a támogatásnál előnybe részesítette a hátrányos térségben megvalósuló beruházásokat, a nyilvántartott álláskeresők és a romák felvételét tervező pályázatokat. Ennek alapján rangsorolja (2.sz.melléklet) a támogatásra, illetve a részben támogatásra javasolt pályázatokat.
  A Szakértői Bizottság állást foglalt a "Magas hozzáadott tevékenységek" munkahelyteremtő beruházásának támogatására beérkezett pályázatokról (3.sz. pályázat).

  A Szakértői Bizottság a javaslatot elfogadta.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 16.2007.6.18_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 16/2007.(VI.18.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács tájékoztatást kapott a munkahelyteremtő beruházások támogatására benyújtott pályázatokról. A Szakértői Bizottság által véleményezett 39 pályázatból 31 pályázatot javasolt támogatásra a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak. 8 pályázatot elutasításra javasolt a Bizottság. A magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak támogatására érkezett 3 pályázatból 2-őt támogatott a Szakértői Bizottság.
  A Tanács a Szakértői Bizottság véleményével egyetértett. A tájékoztatást egyhangúlag elfogadta. Azzal a javaslattal is egyetértett, hogy meg kell vizsgálni, mi az oka annak, hogy a régió egyes térségeiből nem érkeztek pályázatok.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 17.2007.6.18_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 17/2007.(VI.18.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács írásos tájékoztatást kapott a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására benyújtott pályázatokról. Mivel a beérkezett pályázatok támogatási igénye nem merítette ki a rendelkezésre álló keretet, ezért a Tanács egyetértett a pályázat újbóli kiírásával.
  A Tanács a Szakértői Bizottság hatáskörébe utalta a pályázatok véleményezését.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 18.2007.6.18_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 18/2007.(VI.18.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Tanács véleményezte a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2. "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásért" című intézkedésre beadott programterv módosított változatát.

  A Tanács egyetért a programban megfogalmazott céllal, mely szerint a régióban élő hátrányos helyzetű munkanélküli rétegek életminőségének, szociális biztonságának javítását, a foglalkoztatási színvonal emelését, az esélyegyenlőség biztosítását, a diszkrimináció csökkentését szolgálja a komplex program. A Tanács támogatja azt a törekvést, hogy minimum 2200 fő számára biztosítja a munkaerő-piaci reintegrációt a humán szolgáltatásokkal, képzésekkel, és a munkagyakorlat megszerzésének támogatásával.
  A Tanács jónak tartja, hogy a kötelezően kijelölt - alacsony iskolai végzettségűek, a fiatalok, az 50 évesnél idősebbek a munkaerő-piacra visszatérni kívánó nők - célcsoportok mellett a régióban jelentős számú tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők is részesei legyenek a programnak.

  A Tanács a tájékoztatót a program támogatásával tudomásul vette.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 19.2007.6.18_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 19/2007.(VI.18.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács tájékoztatást kapott az MPA FA decentralizált kerete felhasználásáról és az átcsoportosítási javaslatról.

  A rendelkezésre álló pénzek hatékony felhasználása indokolja a pénzek átcsoportosítását. Mivel a képzési ajánlattételi felhívásra nem érkezett megfelelő számú ajánlat, másrészt a tervezett munkaerő-piaci programok is később indulnak, ezért a képzésről 35 millió, a programokról 15 millió Ft átcsoportosítása indokolt. Az álláskeresők önfoglalkoztatásának támogatására beérkezett pályázatok szükségessé teszik a keret 50 millió Ft-al történő növelését.

  A Munkaügyi tTanács elfogadja az alábbi keretmódosítást:

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 20.2007.6.18_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 20/2007.(VI.18.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács az írásos előterjesztések és szóbeli kiegészítés alapján részletes tájékoztatást kapott a "Pályaválasztást segítő mentor tanár" a "Diplomás fiatalok a régió fejlődésért" és az "Egyenlő Esélyek Mindenki Számára" Európai Év 2007. c. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ program terveiről.

  A Munkaügyi Tanács a programokkal egyetért és azok megvalósítását támogatja.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 21.2007.9.13_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 21/2007.(IX.13.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács részletes tájékoztatást kapott Somogy megye gazdasági, foglalkoztatási helyzetéről, a munkaügyi központ és a kirendeltségek tevékenységéről. A Tanács megállapítja, hogy a megye foglalkoztatási helyzetét összességében kedvezőtlen tendenciák jellemzik. A foglalkoztatási rátája 6 százalék ponttal alacsonyabb az országosnál és 1 százalék ponttal az előző évi megyeinél is. A regisztrált munkanélküliek és a nyilvántartott álláskeresők 14,6%-os arányának nagysága szerint a megye a 17. helyet foglalja el a megyék sorrendjében.
  Jellemző a megyében a foglalkoztatás idényszerűsége, a köz és közhasznú foglalkoztatás, s közel 20 ezren váltottak ki alkalmi munkavállalói könyvet, amellyel a munkaviszonyban történő foglalkoztatást váltják ki. A megyében jelentősek az eltérések az egyes kistérségek között, a problémát jelent, hogy a nyilvántartottak 45,7%-a 8 osztályt, vagy azt sem végzett, s közel 30%-uk tartósan munkanélküli.
  A megyében a foglalkoztatási helyzet romlását, a munkanélküliség növekedését a támogatott munkahelyek csak enyhíteni tudják. A Tanács elismeri azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a Somogy Megyei Munkaügyi Központ és a kirendeltségek tettek a központi programokhoz való csatlakozásban és az önálló megyei munkaerő-piaci programok indításában, a szolgáltatások hatékonyságának növelésével és a civil és nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében.

  A Tanács az írásos és szóbeli tájékoztatást, a kérdésekre adott válaszokat egyhangúlag elfogadta.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 22.2007.9.13_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 22/2007.(IX.13.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács áttekintette a Dél-dunántúli régióban működő foglalkoztatási paktumok működését. Az európai és hazai tapasztalatok alapján úgy ítéli meg, hogy a foglalkoztatási partnerségek – különösen a kistérségekben – a régió jelenlegi munkaerő-piaci helyzetében nagyon fontos szerepet tölthetnek be. A Tanács megállapítja, hogy a működő paktumokban a munkaügyi központok vezető szerepet töltenek be, vagy meghatározó közreműködők. A paktumok kezdeti eredményei és a faladatai szükségszerűvé teszi az együttműködést, a jó tapasztalatok, eljárások átvételét, szakmai hálózati együttműködés kialakítását.
  A Tanács támogatja a Munkaügyi Központot abban, hogy legyen a szakmai koordinátora a régió paktumának, s kezdeményezze a kistérségi paktumok létrejöttét, s vizsgálja meg a régiós, valamint a határon átnyúló paktumok létrehozásának szakmai, pénzügyi feltételeit. Ezen feladatok tisztázása érdekében támogatja egy nemzetközi szakmai konferencia megszervezését.
  A Tanács a paktumok tevékenységét bemutató jelentést és a megfogalmazott feladatokat elfogadja.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 23.2007.9.13_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 23/2007.(IX.13.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács tájékoztatást kapott a 2007. szeptember-október hónapokban a Regionális Munkaügyi Központ által kezdeményezett - a "Diplomás Fiatalok a régió fejlődéséért", "a Telepek, telepszerű lakókörnyezetek rehabilitációja, élhetőbbé tétele", "Patrónus pályaválasztást segítő és mentor – tanár" munkaerő-piaci programokról. A Tanács megállapítja, hogy a programokba bevont 390 fő részére olyan környezetvédelmi, kulturális, oktatási területén biztosít foglalkoztatást, amely fontos közösségi igényeket elégít ki, s lehetővé teszi a bevontak egy részének a tartós foglalkoztatást is. A Tanács véleményezte a "Munkát mielőbb 2007-2008" munkaerő-piaci programot, amely a Dél-dunántúli régióban bejelentett csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak biztosít személyre szóló segítséget.

  A Tanács támogatja a munkaerő-piaci programok indítását és felkéri a Munkaügyi Központ főigazgatóját, hogy a programok eredményéről tájékoztassa a Munkaügyi Tanácsot.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 24.2007.9.13_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 24/2007.(IX.13.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács tájékoztatást kapott a megváltozott munkaképességű személyek számára új munkahelyek teremtésére és a meglévő munkahelyeken a továbbfoglalkoztatás feltételeinek megvalósítása érdekében kiírt pályázatok eredményéről.
  A két fordulóban kiírt pályázatokra 42 pályázat érkezett. A Szakértői Bizottság véleménye alapján született döntés értelmében a rendelkezésre álló pénzügyi keretből 343.432 ezer forint felhasználásával 183 új munkahely teremtését és 75 fő munkahelyének megőrzését biztosította.

  A Munkaügyi Tanács elismerését fejezte ki a döntés előkészítésében végzett szakmai munkáért.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 25.2007.9.13_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 25/2007.(IX.13.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács véleményezte a Munkaerő-piaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészének 2007. január és augusztus közötti időszakban történt felhasználásáról készült előterjesztést. A pénzek hatékony felhasználása érdekében egyetért az eszközök közötti átcsoportosítással.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • 26.2007.9.13_af.doc
 • A Munkaügyi Tanács 25/2007.(IX.13.) számú

  Á l l á s f o g l a l á s a


  A Munkaügyi Tanács tájékoztatást kapott a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2007. őszére tervezett és már megvalósult konferenciáiról, programjairól. Elismerését fejezte ki a hátrányos helyzetű fiatalok részére szervezett Hermesz táborba végzett munkáért.

  . . .
  Teljes dokumentum:
  Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 7621 Pécs, Király u. 46.
  Tel.: (72) 506-801 Fax.: (72) 506-804 E-mail: ddrmk@lab.hu