Szervezetünk
Állásajánlatok
Statisztika
Szolgáltatások
Támogatások
Képzések
Hasznos tudnivalók
Munkaügyi tanács
Előterjesztések
Meghívók
Határozatok
Állásfoglalások
Emlékeztetők
Közmunka
Pályázatok
Kapcsolatfelvétel
Pályaválasztási kiállítás
 • emlekezteto_070219.doc
 • Készült: a Munkaügyi Tanács 2007. II.19. üléséről.

  Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

  Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. módosításáról, valamint az Állami Foglalkozatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII.23.) Korm. rendeletről.


  1. Tájékoztató a Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. módosításáról, valamint az Állami Foglalkozatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII.23.) Korm. rendeletről.


  A munkaügyi tanács ülésén résztvevőket dr. Brebán Valéria mb. főigazgató köszöntötte, s jelezte, hogy az országban másodikként alakultunk meg. Az írásban megküldött tájékoztató anyaghoz fűzött szóbeli kiegészítésben utalt arra, hogy az 1991-ben elfogadott foglalkoztatási törvény az elmúlt években többször változott, módosult. A jelenlegi változást a támogatási rendszernek az uniós elvárásokhoz, szabályokhoz történő igazítása tette szükségessé. A támogatási rendszer középpontjában a tartósan, a többféle hátránnyal küszködő álláskeresők állnak. A támogatás elsődleges célja, hogy ezek a személyek vissza tudjanak térni a munka világába. A megváltozott támogatások nem csak a szabályok változását, hanem szemlélet változást is kell, hogy jelentsenek. Az új támogatási rendszerek a megyei honlapon megtekinthetők. A törvényi változás a munkaügyi szervezetben is változást hozott a régiók kialakítására vonatkozó Kormánydöntés értelmében - egy létszámleépítést is végrehajtva -komoly szakmai munka és tárgyalás sorozat végén 2007. január 01-én megalakult a Regionális Munkaügyi Központ, amely jogutódja a 3 megye munkaügyi központjának is. A Munkaügyi Tanács is régióban működik, de megváltozik a jogosítványa, a döntési jogosultság véleményezési joggá változott. Utalt a Tanács - különösen az önkormányzati oldal - összetételében történt változásokra.
  Főigazgató Asszony ezt követően a kivetítőn is szemléltetve bemutatta a Regionális Munkaügyi Központ felépítését és a vezetőket. Ismertette azokat a programokat, amelyekben a Dél-dunántúli megyék az elmúlt években közösen dolgoztak. A több éves eredményes együttdolgozás is segítette a régiós szervezet kialakítását és a zavartalan működését. Az írásos előterjesztést és a szóbeli tájékoztatást a Munkaügyi tanács elfogadta.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_070321.doc
 • EMLÉKEZTETŐ

  amely készült: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pécsi Regionális Kirendeltségének (7621 Pécs, Zrínyi u. 11.) hivatalos helyiségében, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács 2007. március 21-i - soron kívüli - üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.

  Medvetzky Antal
  A levezető elnök tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács ülése határozatképes.
  Elmondta, hogy a napirendi pontok tárgyalására a Meghívóban szereplő sorrend szerint kerül sor. A három oldal képviselői az ülés napirendi pontjait, és annak sorrendjét elfogadták. Külön köszöntötte a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács meghívott vendégét Dr. Tarcsi Gyula urat, az SzMM koordinációs szakállamtitkárát.

  Az 1. napirendi pont: A megbízólevelek átadása a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács új tagjainak

  A megbízólevelek átadásra kerültek, egyben megállapítást nyert, hogy Lőrinczné Kiss Ilona és Szekó József MüT tagok megbízólevelüket csak a következő ülésen tudják kézhez venni, mivel az ülésen nem tudtak részt venni.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_070503.doc
 • E m l é k e z t e t ő

  a Munkaügyi Tanács 2007. május 3-i üléséről

  Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

  Napirendek: a Meghívó alapján

  Perényi József munkavállalói oldal ügyvivője - levezető elnök - köszönti a résztvevőket és megállapítja a Tanács határozatképességét.

  A napirendek előtt Gáncs István - Tengelic polgármestere - köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a település foglalkoztatási helyzetét.

  ....................a Hotel Orchidea tulajdonosának nevében a konferencia központ történetéről tartott rövid tájékoztatást.

  Perényi József elnök bejelentette, hogy dr. Brebán Valériát a Miniszter úr 2007. április 01. hatállyal kinevezte főigazgatónak.

  1. Napirendek:
  Tájékoztató Tolna megye foglalkoztatási helyzetéről (írásos előterjesztés) Előadó: Dr.Szabó Zsoltné a DDRMK Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója


  Szóbeli tájékoztatójában utalt rá, hogy Tolna megye 108 településén 243 ezren élnek. Az egy főre jutó GDP alapján a 13. a megyék sorrendjében. A foglalkoztatottak száma 47,6 fő. Az álláskeresők száma 7 és 10 ezer között váltakozik. A ráta 12,7%, amely a régió 14,7%-os átlagánál jobb. Az elmúlt időszakban 6 ezer fővel csökkent az inaktívak száma. A megyében 6 munkaügyi kirendeltség foglalkozik az álláskeresők ügyeivel. A Szolgáltató Központ és a kirendeltségek által biztosított támogatásokról és a szolgáltatásokról az írásos előterjesztésben ezért tényekről és adatokból emelt ki fontosabbnak ítélt számokat és tevékenységeket.
  A Munkaügyi Tanács tudomásul vette a tájékoztatást.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_070618.doc
 • Emlékeztető

  a Munkaügyi Tanács 2007. június 18-i soron kívüli üléséről

  Helyszín: Pécsi Regionális Munkaügyi Központ Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ (Pécs, Zrínyi u. 11.) tanácsterme.

  Jelen vannak: jelenléti ív szerint

  Napirendek: a mellékelt meghívó szerint

  Perényi József soros elnök köszönti a tanácsot. Javasolja, hogy a napirendeknél a 7. és a 8. napirendek tárgyalását cseréljék fel. A 8-as napirend szerepeljen a 7. helyett. A tanács elfogadja a javaslatot.

  1. Az első napirend, a megbízó levelek átadása.

  Dr. Brebán Valéria főigazgató utalt rá, hogy a törvény módosítás érelmében az önkormányzati oldalnál a többcélú kistérségi társulások jelöltjeinek megbízatása megszűnt. A delegálási jogot a megyei kistérségi fórumok gyakorolják. Erről tájékoztattuk az eddigi képviselőket és megköszöntük a munkájukat. Arról is adtunk tájékoztatást részükre, hogy az adott megyékben kit delegáltak a megyei fórumok. Ezt követően a Főigazgató Asszony átadta a Megbízólevelet Schmidt Jenőnek, Somogy megye delegáltjának.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_070913.doc
 • Emlékeztető

  a Munkaügyi Tanács 2007. szeptember 13-i üléséről

  Helyszín: Tab, Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme, Tab, Kossuth L.u.49.

  Jelen vannak: jelenléti ív szerint

  A levezető elnök megállapítja, hogy a tanácsülés határozatképes, javasolja megtárgyalni a napirendi pontokat.

  Napirendek: a mellékelt meghívó szerint

  Schmidt Jenő polgármester úr, mint házigazda köszönti a megjelenteket és örül annak hogy itt tartják az ülést, reméli a város is megnyeri tetszésüket. Rövid ismertetőt ad Tab városáról és az itt levő ipari létesítményekről, a város gazdálkodásáról.

  1. Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetéről.

  Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska az írásos előterjesztés mellé szóbeli kiegészítést is tett. A tájékoztató nem csak a munkaerő-piaci helyzetet mutatja be, hanem azt a tevékenységet is, amit a munkaügyi központ 2006-ban végzett. 2006-ban a megye foglalkoztatási helyzete, szinte minden téren romlott az előző évihez képest, és ez a folyamat 2007. első félévében sem változott. Csökkent a megyében a foglalkoztatottak száma, romlott a gazdaság teljesítőképessége, és növekedett a munkanélküliek száma. Elmond egy két olyan aktuális információt még amik most is jellemzik a megye munkaerőpiacát, ezzel együtt meghatározzák a feladatokat, amit nekünk tenni kell. Ismertet egy-két nagyobb munkáltatót, ahol nagyobb létszámú létszámleépítésekre került sor a megyében ( pl.Marcali mustang, Strabag, Coots Hangery Kht., stb., valamint az oktatási ágazat is megkezdte egyes intézményeiben a létszámleépítést.) Szeretné elmondani, hogy minden segítséget megkapunk a központtól annak érdekében, hogy a mostani és a kaposvári kistérségre háruló problémákat megoldjuk.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_071212.doc
 • Emlékeztető

  a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács 2007. december 12-13-ai üléséről, melyre Tengelicen, a Hotel Orchideában került sor.

  Időpont: 2007. december 12-13.
  Helyszín: Tengelic, Hotel Orchidea
  Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
  Soros elnök: Medvetzky Antal

  Medvetzky Antal: Szeretettel köszöntök mindenkit, a mai napon az ülés részeként meglátogatjuk a DDRMK paksi kirendeltségétis. Jó munkát kívánok.

  Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató Baranya megye foglalkoztatási helyzetéről


  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_080219.doc
 • EMLÉKEZTETŐ
  A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. február 19-ei ülséről, melyre Pécsett, a Hotel Kikeletben került sor

  Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

  Perényi József levezető elnök
  Köszöntöm a Tanács tagjait és a munkaügyi központ vezetőit. A korábban kiküldött napirendi pontokat szeretnénk kiegészíteni egy új témával: a „Nem mondunk le senkiről” Új Magyarország Felzárkóztatási programról (zászlóshajó program) szóló előadással, melyet dr. Göndöcs István tart. Az előadásra az első napirendi pont után kerülne sor.
  Kérem a Tanács tagjait, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadják el az új napirendi pontokat.

  1. napirendi pont
  Megbízólevelek átadása a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács új tagjai számára


  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_080520.doc
 • EMLÉKEZTETŐ
  A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉSÉRŐL

  Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint

  Levezető elnök: Aparácz Dénes

  1. napirendi pont

  Megbízói levél átadása Máté Zoltánnak

  2. napirendi pont

  Brebán Valéria: Az elmúlt évben a megyéket igyekeztünk bemutatni, az idén a régió kistérségeire, egyéb fontos területeire koncentrálunk. A Balaton a régió kincse, ezért gondoltuk, hogy mai ülésen a Balaton menti térségek mutatkozhatnának be

  Vörös Tamás, dr. Mikola Zsuzsanna, Balogh Miklósné kirendeltségvezetők előadása (ld: power point)

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_080916.doc
 • EMLÉKEZTETŐ
  a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács 2008. szeptember 16-i üléséről

  Helyszín: Ozora, Pipo Vára

  Medvetzky Antal bemutatja a vendégeket: Schranz Istvánné polgármester asszonyt, Butora Károlyt, az FSZH koordinátorát.

  Schranz Istvánné: Köszöntöm a Tanács tagjait, nagyon örülök, hogy a szeptemberi ülés helyszínéül Ozorát választották. Polgármesterként el kell mondanom? Hogy a közmunka, közhasznú, közcélú munka az önkormányzatoknak nagyon fontos, ezek nélkül szinte semmit nem tudnánk tenni a faluért. Ozorán úttörői voltunk a közmunkapályázatoknak, sokan irigyeltek is ezért bennünket, de mi büszkék voltunk az eredményeinkre. Nagyon sok közmunka-pályázatunk volt. A mostani kistérségi megoldás nem az igazi, egyre több ember kellene, ehelyett egyre kevesebbet kapunk. A TRFC közmunka pályázatán ezúttal nem nyertünk, de bízunk abban, hogy ezen még tudunk javítani.
  A tamási kirendeltséggel nagyon jó a kapcsolatunk, ezt szeretném megköszönni Bencsicsné Tóth Krisztina kirendeltségvezető asszonynak.

  Medvetzky Antal: Kérem a tanácstagjait, hogy fogadják el a kiküldött napirendi pontokat.

  A tanácstagjai a napirendet elfogaták.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_081211.doc
 • EMLÉKEZTETŐ
  a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács 2008. december 11-12-i üléséről

  Helyszín: Dráva Hotel Thermal Resortban (Harkány, Bartók Béla u. 1.)

  Perényi József levezető elnök köszöntötte a résztvevőket.

  Napirendek előtt

  Aparácz Dénes: Javasoljuk, hogy - lehetőség szerint - a holnapra tervezett napirendi pontokat is ma tárgyaljuk meg.

  Perényi József: Javasoljuk, hogy határozzuk meg a jövő évi ülések időpontját, és kérjük, hogy tervezetten négynél több ülés ne legyen. Szeretnénk, ha a jövő évi költségvetés irányelveiről ma döntenénk.

  Brebán Valéria: Természetesen megoldható, hogy a napirendi pontokat ma tárgyaljuk meg, ez alól egyetlen kivételt kell tennünk, az 5. napirendi pont előadói ugyanis Budapestről érkeznek. Egyúttal szeretném jelezni, hogy lesz egy nagyon fontos napirendi pontokon kívüli téma is, melyet meg kell beszélnünk.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_090505.doc
 • EMLÉKEZTETŐ
  A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS ÜLÉSÉRŐL

  Időpont: 2009. május 5. (kedd)
  Helyszín: DDRMK (Pécs, Király u. 46.) I. emeleti tárgyalóterem
  Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint
  Levezetőelnök: Aparácz Dénes (munkaadói oldal)

  Aparácz Dénes: Napirendi pontok ismeretében van-e valakinek napirend előtti javaslata.

  Nemes István: Javaslom, hogy vegyük előre a 9. napirendi pontot, hiszen először célszerű elfogadni a Tanács munkarendjét és utána megtárgyalni a szakmai témákat.

  Aparácz Dénes: A Tanács a javaslatot elfogadja, és ebben az új sorrendben tárgyaljuk a témákat.

  1. napirendi pont
  A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács 2009. évi munkatervének megtárgyalása


  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_090623.doc
 • EMLÉKEZTETŐ
  Készült: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács soron következő üléséről, mely 2009. június 23-án, a Szent Gaál Kastély (Zomba-Szentgál-szőlőhegy 83.) nagytermében került megrendezésre

  Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

  Medvetzky Antal: a levezető elnök szeretettel köszöntötte az ülésen megjelenteket. Ismertette a tárgyalás menetét, mely a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjében fog lezajlani. A résztvevők egyetértésüket fejezték ki.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_090922.doc
 • EMLÉKEZTETŐ

  Készült: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács ülésén 2009. szeptember 22-én Nagyatádon, a nagyatádi Polgármesteri Hivatal épületében (Nagyatád, Baross G. u. 9.).

  Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

  Perényi József
  Köszöntötte a jelenlevőket, átadta a szót Nagyatád polgármesterének.

  Ormai István
  Köszöntötte a jelenlevőket. Örül, hogy Nagyatád helyet adhat a tanácskozásnak. A 20. század fordulóján virágkor, gazdasági fejlődés volt a városban, mely egy vasútvonal építésének volt köszönhető. Gyárak épültek (paszománt gyár, utódja: cérnagyár), melyek még ma is állnak. Elindult a gépesítés is, gépállomás létrehozásával. Danuvia néven jött létre a gyár, később ebből alakultak ki gépgyárak. Elindult a szilvalekvárfőzés is, melyből a konzervgyár lett. Ezek jelzik, hogy a tradícióknak komoly jelentősége van, ma is ezeken a gazdasági pilléreken nyugszik a város gazdasága. Fontos még a fakitermelés, de nem a városban dolgozzák fel. Nagyatád 12600 lelkes település, hagyományos értelemben vett kistérségi központ. Egyre inkább koncentrálódnak szolgáltatások (hivatalok, egészségügy, oktatás…), a települések ezer szállal kötődnek egymáshoz és a központhoz, Nagyatádhoz. Ami egyik oldalon megteremtődik (munkahelyek, vállalkozások), a másik oldalon megszűnik, emiatt stagnálás indult el, ennek oka a gazdasági válság. A város ipari parkjában a cégek megmaradnak helyi szinteken. Gazdasági szolgáltató udvarrá alakítják át az egyik laktanyát, ahol az ide beköltöző vagy itteni vállalkozások megtelepedhetnének. Eddig 14 vállalkozás talált itt helyet. A turizmusra is hangsúlyt fektetnek, de átütő sikert nem várnak tőle a városban. Zajlanak építkezések, beruházások is. A kollégium és a gimnázium már felújításra került, most van soron az általános iskola. Folyamatban van a városközpont-fejlesztés is. Elnyert támogatás még: szennyvíz-hálózat kiépítése. Tervben van egy városelkerülő út építése. Eredményes munkát kívánt a Tanácsnak.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_091210.doc
 • EMLÉKEZTETŐ

  Készült: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács ülésén 2009. december 10-én Szentlőrincen, a szentlőrinci Polgármesteri Hivatal épületében (Szentlőrinc, Templom tér 8.).

  Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

  Aparácz Dénes
  Köszönti a megjelenteket külön a miniszter urat, a polgármester urat.
  Javasolja, hogy a napirendi pontokat tárgyaljuk meg. – a tanács ezzel egyetért.

  Dr. Győrvári Márk
  Szentlőrinc Munkaügyi Kirendeltsége 7 évvel ezelőtt bezárásra ítéltetett. Emiatt komoly konfliktus keletkezett a megyei munkaügyi központ és a minisztérium között; államtitkári, miniszteri találkozókra került sor. Azonban időközben az autópálya-fejlesztés része is lett Szentlőrinc, emiatt előrevetíthető volt, hogy beruházásokra fog sor kerülni, ezzel indokolták a munkaügyi központ szükségességét. Egy nagyberuházó, a Nostra Cement idetelepülése alá is támasztotta ezt. Ezeket az indokokat elfogadták, így megmaradt a kirendeltség.
  Amikor létrejött a régiós felállás, főigazgató asszony azonnal megértette, hogy szükséges a Szentlőrinci Kirendeltség.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_100115.doc
 • EMLÉKEZTETŐ

  Készült: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács soron következő üléséről, mely 2010. január 15-én a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ épületében (Pécs, Király u. 46.) került megrendezésre.

  Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

  Medvetzky Antal
  Köszöntötte a jelenlevőket.
  Javasolja, hogy a napirendi pontokat tárgyaljuk meg. – a tanács ezzel egyetért.

  1. napirendi pont: tájékoztató a Decentralizált Foglalkoztatási Alap 2010. évi felosztásának irányelveiről, illetve az uniós forrásokból (TÁMOP) finanszírozott programok 2010. évi költségvetéséről

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_100409.doc
 • EMLÉKEZTETŐ

  Készült: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács soron következő üléséről, mely 2010. április 9-én Sellyén, a Polgármesteri Hivatal épületében (7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.) került megrendezésre.

  Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

  Nemes István
  Köszöntötte a jelenlevőket, külön Dr. Brebán Valériát, a vezetőket és a napirendi pontok előadóit.
  Külön köszönti a jelen ülés során kettős feladattal bíró sellyei polgármester urat. Köszöni, hogy helyet adott a tanácskozásnak.
  A munkavállalói oldalon 2010. április 1-től Rácz Lajosné látja el az oldalszóvivői feladatokat. 2010. március 31-gyel Néber Tibor lemondott mandátumáról.
  Van-e újabb ügyrendi javaslat a jelenlévők részéről?
  A soros elnök javaslata: a tisztségviselőkkel kapcsolatos tiszteletdíj felosztásának az elvei külön pontként legyen tárgyalva.
  Három olyan napirendi pont van, ahol egyenkénti szavazásra van szükség: a tanulmányút, a költségvetés és tiszteltdíj-felosztás témaköreiben.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_100511.doc
 • EMLÉKEZTETŐ

  Készült: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács soron következő üléséről, mely 2010. május 11-én Pécsett, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ épületében (7621 Pécs, Király u. 46.) került megrendezésre.

  Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

  Dr. Brebán Valéria

  Az utolsó ülésen úgy tűnt, hogy kialakul közös álláspont a szakmai tanulmányúttal kapcsolatban. Molnárné Dalmadi Terézia konkrét felkérést kapott, Páva Zoltán önként nézett utána egy esetleges bulgáriai út lehetőségének. Kialakult az időpont és a helyszín, ennek megfelelően a változott helyszín fel lett terjesztve az FSZH illetékes főosztályának. Csütörtökön Kovács Géza, az FSZH Nemzetközi és Migrációs Főosztályának vezetője telefonon jelezte, hogy nem tartja szerencsésnek, hogy Bulgáriába menjen a Tanács, mert a MAT is odamegy, és a miniszteri hivatallal, vezetőkkel, az összes munkaügyi szervezettel találkoznak. Úgy gondolja, hogy nem szerencsés, ha ugyanabba az országba ugyanattól a szervezettől kétszer mennek. Ő ajánlotta Romániát, akivel nagyon sok kapcsolat van, a szakmai program könnyen megszervezhető, ha maga az ország elfogadható lenne. Nem kötelező elfogadni persze Romániát.
  Mivel MAT határozatban szerepel, hogy engedélyeztetni kell a külföldi tanulmányutat, így nem tudunk mit tenni, a döntést el kell fogadni.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_100601.doc
 • EMLÉKEZTETŐ

  Készült: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács soron következő üléséről, mely 2010. június 1-jén Orfűn, a Polgármesteri Hivatal épületében (7677 Orfű, Széchenyi tér 1.) került megrendezésre.

  Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

  Aparácz Dénes
  Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja a határozatképességet.

  1. sz. napirendi pont: megbízólevél átadása Dobi István részére

  Dr. Brebán Valéria
  Néber Tibor felmentését kérte, helyette Dobi István a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács új tagja.

  . . .
  Teljes dokumentum:
 • emlekezteto_100914.doc
 • EMLÉKEZTETŐ

  Készült: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács soron következő üléséről, mely 2010. szeptember 14-én Kaposváron, a DDRMK Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központjának épületében (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 5/B) került megrendezésre.

  Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

  Medvetzky Antal
  Köszönti a tanácsot. Az ülés a kiküldött meghívó alapján fog lefolyni.
  Ezzel a Tanács egyetértett.

  Dr. Kékes Ferenc
  Köszönti a Tanácsot, tolmácsolja Dr. Brebán Valéria jókívánságait. Előterjesztőként a szakmailag leginkább jártas személy fog megszólalni ma a napirendi pontoknál.

  1. sz. napirendi pont: beszámoló a Munkaerő-piaci Alap Decentralizált Foglalkoztatási Alaprészének időarányos felhasználásáról és a szükséges átcsoportosításokról

  Dunai Ferencné
  A Decentralizált Foglalkoztatási Alapban van szabad keret, ill. olyan történések voltak, amelyekre nem számítottunk, emiatt át kell csoportosítani. Ezen kívül vannak olyan programjaink, amelyekhez DecFA keretre van szükség. Cél a bértámogatás és pályakezdők foglalkoztatására szolgáló támogatások igénybevételének ösztönzése a munkáltatók felé. Ld. kiosztott anyag.

  . . .
  Teljes dokumentum:

  Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 7621 Pécs, Király u. 46.
  Tel.: (72) 506-801 Fax.: (72) 506-804 E-mail: ddrmk@lab.hu