Szervezetünk
Állásajánlatok
Statisztika
Szolgáltatások
Támogatások
Képzések
Hasznos tudnivalók
Munkaügyi tanács
Előterjesztések
Meghívók
Határozatok
Állásfoglalások
Emlékeztetők
Közmunka
Pályázatok
Kapcsolatfelvétel
Pályaválasztási kiállítás
2010.
2010. 09. 14.
 • 8/2010. (IX.14.) számú határozata
 • 7/2010. (IX.14.) számú határozata
 • 2010. 06. 01.
 • 6/2010. (VI.01.) számú határozata
 • 5/2010. (VI.01.) számú határozata
 • 2010. 04. 09.
 • 4/2010. (IV.09.) számú határozata
 • 3/2010. (IV.09.) számú határozata
 • 2010. 01. 15.
 • 2/2010. (I.15.) számú határozata
 • 1/2010. (I.15.) számú határozata
 • 2009.
  2009. 09. 22.
 • 5/2009. (IX.22.) számú határozata
 • 4/2009. (IX.22.) számú határozata
 • 2009. 06. 23.
 • 3/2009. (VI.23.) számú határozata
 • 2/2009. (VI.23.) számú határozata
 • 2009. 05. 05.
 • 1/2009. (V.05.) számú határozata
 • 2008.
  2008. 12. 11.
 • 4/2008. (XII.11.) számú határozata
 • 2008. 09. 16.
 • 3/2008. (IX.16.) számú határozata
 • 2008. 02. 19.
 • 1/2008. (II.19.) számú határozata
 • 2/2008. (II.19.) számú határozata
 • 2007.
 • 1.2007.2.19_hat.doc
 • A Munkaügyi Tanács 1/2007. (II.19.) számú

  H a t á r o z a t a

  A Munkaügyi tanács a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 12.§. (9) bekezdésében foglalt jogkörében megtárgyalta és néhány módosítással elfogadta ügyrendjét.

  A határozat mellékletét képező ügyrend a tanács által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

  Pécs, 2007. február 19.

                        Medvetzky Antal                                                Dr. Brebán Valéria

                        MT  soros elnöke                                                 mb. főigazgató

  Teljes dokumentum:
 • 2.2007.2.19_hat.doc
 • A Munkaügyi Tanács 2/2007. (II.19.) számú

  H a t á r o z a t a

  A Munkaügyi Tanács elfogadta a 2007. évi munkatervét, egyetértett azzal a javaslattal, hogy az ülések más-más helyszínen legyenek.

  A munkaterv a tanács határozatának mellékletét képezi.

  Pécs, 2007. február 19.

                        Medvetzky Antal                                                Dr. Brebán Valéria

                        MT  soros elnöke                                                 mb. főigazgató

  Teljes dokumentum:
 • 3.2007.3.21_hat.doc
 • A Munkaügyi Tanács 3/2007. (III.21.) számú

  H a t á r o z a t a

  A Munkaügyi Tanács az ügyrendjének III/2/b. pontját a következők szerint módosította. "A határozatokat, állásfoglalásokat a munkaügyi központ főigazgatója és a Munkaügyi Tanács soros elnöke írja alá."

  A Tanács egyetért azzal, hogy a IV/4. pontban foglaltaknak megfelelően a Munkaügyi Központ főigazgatója a titkársági feladatokkal Weisz Zoltán főigazgatói tanácsadót bízza meg.

  A Munkaügyi Tanács felkéri a tanács titkárát, hogy a változást az ügyrendben vezesse át.

  Pécs, 2007. március 21.

                        Medvetzky Antal                                                Dr. Brebán Valéria

                        MT  soros elnöke                                                 mb. főigazgató

  Teljes dokumentum:
 • 4.2007.6.18_hat.doc
 • Ügyiratszám: 456-15/2007.

                                                                                                          Ügyintéző: Weisz Zoltán

   

  A Munkaügyi Tanács 4/2007.(VI.18.) számú

  H a t á r o z a t a

  A Munkaügyi Tanács az Ügyrendet a következők szerint módosította:

  II. fejezet 1. pontja

  " A tanácsnak 21 tagja van, az önkormányzati oldalt 7,  a munkaadói oldalt 8, a munkavállalói oldalt  6 fő képviseli." A helyi önkormányzatok képviseletét ellátó tagokat a megyékben működő megyei kistérségi fórumok delegálják és hívják vissza.

  VI. fejezet  3. pontja utolsó bekezdésében szereplő

  a " Regionális kirendeltségek igazgatói a kirendeltségekre jutó dec.FA felosztására, felhasználására, programok, pályázatok véleményezésére tanácsadó testületet hozhatnak létre az érdekképviselet tagjaiból"   - mondatot az 53/2007.(III.28.) Korm. rendelet 3 §-a értelmében törölte.

  A Munkaügyi Tanács  felkéri a Tanács titkárát, hogy a változást az ügyrendben vezesse át.

  Pécs, 2007. 06. 18.

                              Perényi József                                          Dr. Brebán Valéria

                             MT soros elnök                                                főigazgató

  Teljes dokumentum:
 • 5.2007.6.18_hat.doc
 • Ügyiratszám:456-15/2007.

                                                                                                            Ügyintéző: Weisz Zoltán

  A Munkaügyi Tanács 5/2007(VI.18.) számú

  H a t á r o z a t a

   

   

  A Munkaerő-piaci Alap Irányító testülete (MAT) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 39/A. § (2) bekezdés b)2. pontjában foglalt jogkörében  a 32/2007(V.2) MAT számú határozatával biztosította a regionális érdekegyeztetés 2007. évi működési feltételeit, mely szerint 23 millió Ft kerülhet felhasználásra.

  A  munkaügyi központ a 23 millió Ft-ot a - Munkaügyi Tanácsnak a felhasználás  módjára és mértékére vonatkozó döntése alapján - a tanács működésével kapcsolatban felmerülő költségekre használja.

    Kiadás jellege 

  összeg e(Ft)

  1. Személyi jellegű juttatások

  5 700

  - szakértői díj

  1 000

  - tiszteletdíj

  2 100

  - napidíj 

  2 600

  2. Munkaadókat terhelő járulékok
  - társadalombiztosítási járulék

  1 215

  3. Dologi kiadások 

  16 085

  - irodaszer, nyomtatvány beszerzése

  250

  - hajtó- és kenőanyagok 

  100

  - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

  200

  - nem adatátviteli célú távk.-i díjak 

  400

  - adatátviteli célú távk.-i díjak 

  100

  - bérleti és lizingdíjak

  500

  - szállítási szolgáltatás

  180

  - egyéb üzemeltetési, fennt., szolg.kiadások 

  50

  - belföldi kiküldetés

  700

  - külföldi kiküldetés

  10400

  - reprezentáció

  800

  - egyéb dologi kiadások  

  2405

   Összesen 

  23000  Előirányzatok összesen:

  1. Személyi jellegű                                           5 700

  2. Munkaadókat terhelő járulékok                   1 215

  3. Dologi kiadások                                        16 085

  A Tanács a felhasználás tapasztalatai alapján a személyi jellegű és a dologi kiadások rovatokon belül a személyi kiadásokból a dologi kiadások tételére átcsoportosíthat.

                               Perényi József                                                     Dr. Brebán Valéria

                               MT soros elnök                                                          főigazgató

  Teljes dokumentum:

  Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 7621 Pécs, Király u. 46.
  Tel.: (72) 506-801 Fax.: (72) 506-804 E-mail: ddrmk@lab.hu